2014. december 10., szerda

Adventi gondolat Pál Feri atyától

"A jót a túlzás nem javítja, hanem rontja. A mértékletes ember például a túlzástól fösvény lesz. Így válhat a rendszeretőből kényszeres, az alázatosból meghunyászkodó, az udvariasból hízelgő, a békeszeretőből konfliktuskerülő, a szelídből életképtelen, a takarékosból zsugori, a hívőből vakbuzgó, a vallásosból fundamentalista, a fegyelmezettből önkínzó, az önzetlenből önsorsrontó, a segítőkészből megfelelni akaró. A jót az javítja, ha annak az ellentétével is meg tudok birkózni. Ha például valaki végtelenül mértékletes ember, akkor ő attól lesz még jobb, ha tud emellett döbbenetesen nagyvonalú lenni, amikor szükséges." (Pál Ferenc, A szorongástól az önbecsülésig című könyvéből) Fotók: Pinterest

2014. december 1., hétfő

Adventi gondolat...Szergej Jeszenyin: Emberszívet mérni ment…

Emberszívet mérni ment az Isten,
koldusrongyban járt az erdöszélen.
Fatörzsön ült egy vén a tölgyesben,
száraz cipót rágcsált fogatlan ínyével.

Meglátván a koldust az apóka
az ösvényen, vasbot a kezében:
„Szerencsétlen ember“ – azt gondolta –
„éhségtöl támolyog betegen, szegényen.“

Odaért az Isten, gondját hordva:
„Az emberszív soha fel nem ébred…“
S az öreg dörmögve kezét nyújtja:
„Nesze falj… egy kicsit megerösít téged.“ 

Weöres Sándor fordítása