2009. szeptember 1., kedd

Építsünk templomot!


"Építsd újjá, romokban hever…”
Assisi Szent Ferenc ezt a felszólítást hallva kezdett neki az Assisi-béli romos kápolnák helyreállításának, és ez lett a kiindulópontja mindannak, amivel akkor, máig ható módon megújította az egyházat.
800 év után, ma, nemzeti szentélyünk, a ferencesek gondozásában lévő Mátraverebély-szentkúti templom 18. századi kegyoltára is roskadozik, újjáépítésre szorul. Ha a közeljövőben nem kezdjük meg a helyreállítást, le kell zárnunk azt a helyet, amely évente több százezer ember számára jelenti az Istennel, önmagával és a közösséggel való találkozás lehetőségét, és amely az imameghallgatások kitüntetett pontja.
Kérjük a jólelkű egyéni és közösségi adakozókat, az egyházközségeket, a különböző társulásokat, hogy nagylelkű adományukkal segítsék a kegyoltár újjáépítését:
- egyéni, akár szerény adományok is a felújítás részköltségeire;- az oltár egy-egy szobrának – Szentháromság, angyalok, Keresztelő Szent János, Szent Antal – és egyéb alkotórészének pártfogásába vétele (kb. 500.000 és 2 millió Ft közötti összegek).
Minden jólelkű segítő nevét megfelelő módon megjelenítjük; a 200.000 Ft feletti adományozó egyének és közösségek nevét külön emléktáblán örökítjük meg (ha csak ettől eltérően nem rendelkeznek).
Adjuk együtt ajándékba Szűz Máriának ezt az oltárt a ferencesek 800. születésnapjára!
Segítségét hálásan köszönjük!
Imádságos szeretettel:

a szentkúti ferencesek


Számlaszám:
Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-30458365 – „Kegyoltár” megjelöléssel.
További információk: szentkut@ofm.hu vagy 06-32/471-559.

A képkollázs a nyaralásunkon készült Assisiben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Sajnos sok megjegyzést hagyok észrevétlenül, ezért állítottam be most a jóváhagyás-módot. Remélem, így mindannyian jobban járunk!?