2013. november 8., péntek

Boldog XXIII. János pápa: Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez

1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak…csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem…nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi  jótettet és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom és két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha tények az ellenkezőjét mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót tegyek.

Nach Johannes XXIII. - Dekalog der Gelassenheit
 
1. Nur heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben,
ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
2. Nur für heute werde ich mich den Gegebenheiten anpassen, 
ohne zu verlangen, dass sich die Gegebenheiten an meine Wünsche anpassen.
3. Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich eigentlich keine Lust habe.
4. Nur für heute werde ich nicht danach streben, die anderen zu kritisieren oder zu verbessern - nur mich selbst.
5. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen.
6. Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einem guten Buch widmen.
7. Nur für heute werde ich keine Angst haben.
8. Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen.
Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen.
Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: Vor der Hetze und der Unentschlossenheit.
9. Nur für heute werde ich glauben - selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten - dass Gott für mich da ist, als gäbe es sonst niemand auf der Welt.
10. Ich will mich nicht entmutigen lassen durch den Gedanken, ich müsste dies alles mein ganzes Leben lang durchhalten. 
Heute ist es mir gegeben, das Gute während zwölf Stunden zu wirken.
Engem nagyon emlékeztet Ferenc pápára, ugyanaz a kedves, belsö mosolygás ül az arcán. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Sajnos sok megjegyzést hagyok észrevétlenül, ezért állítottam be most a jóváhagyás-módot. Remélem, így mindannyian jobban járunk!?